Lò nướng bánh

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì điện 32 mâm

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì điện 16 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 8 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 6 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 14 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 10 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 12 mâm

0.00 

Lò nướng bánh mì

Lò bánh mì 6 mâm có chân

CỐI TRỘN BỘT VÀ MÁY ĐÁNH TRỨNG

Máy trộn bột & Máy đánh trứng

Máy đánh bột 30kg (100% inox)

Máy trộn bột & Máy đánh trứng

Máy trộn bột 12kg

0.00 

Máy trộn bột & Máy đánh trứng

Máy đánh trứng 20 lít

0.00 

Máy trộn bột & Máy đánh trứng

Máy trộn bột 10kg thùng treo

0.00 

MÁY TẠO HÌNH

0.00 

Máy se bánh mì

Máy cán bột 1 chiều

0.00 
0.00 

Máy chia bột

Máy chia bột

Máy chia bột vê tròn

0.00 
0.00 
0.00 

Các loại tủ ủ lên men & tủ trưng

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ ủ bánh mì inox 32 mâm

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ ủ bánh mì inox 16 tầng

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ ủ bánh mì dùng hơi 48 mâm

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ ủ bánh mì 30 mâm

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ ủ bánh mì 40 mâm

Tủ ủ lên men bánh & Tủ trưng

Tủ hấp bánh bao

xe đẩy và khay nướng

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Khay nhôm nướng bánh cạnh vuông

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 16 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 12 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 30 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 15 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 10 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Xe đẩy khay inox 20 khay

Xe đẩy khay inox & Khay nướng

Khay nướng bánh mì 40 x 60 4 rãnh

đăng kí tư vấn

Tin tức